Vas Cesta

Vas Cesta leži v srednjem delu Vipavske doline, tik pod Vipavskim Križem. Vas je ime dobila po cesti, ki je že v prazgodovini povezovala severno obalo Jadranskega morja z notranjostjo celine. Tudi danes jo na dva dela deli regionalna cesta Ajdovščina – Nova Gorica.

Vas, ki je hkrati tudi KS Cesta, leži 3 km zahodno od Ajdovščine proti Novi Gorici. Državna cesta Ajdovščina - Nova Gorica deli vas na dva dela. Na južni strani tečeta tudi železniška proga in vipavska hitra cesta. Nad Cesto stoji idilično staroveško mestece Vipavski Križ. Ta dva kraja sta precej povezana, saj imata skupno cerkev, pokopališče in šolo.

Naselje je bilo na novo pozidano po drugi svetovni vojni, kajti 2. junija 1944, se je tu odvijala huda tragedija – vas je bila v celoti požgana. Na požig opominja spomenik v središču vasi, v spomin na ta kruti dogodek Cesta vsako leto na ta dan praznuje svoj krajevni praznik. Osrednja proslava poteka pred spomenikom in v novem domu krajanov, zabavni del pa na športnem igrišču ob domu.

V vasi je približno 130 hiš, v katerih živi nekaj čez 500 prebivalcev, od tega je več kot 100 mlajših od 18 let. Aktivno prebivalstvo je v veliki meri zaposleno v bližnjih podjetjih, veliko pa je tudi obrtnikov. Kmetijstvo na vasi je skoraj zamrlo. V središču vasi, tik ob regionalni cesti, je trgovina, ob njej bar.

Lep izgled in urejenost vasi kaže, da tu živi veliko aktivnih krajanov, ki s svojim delom radi pripomorejo, da je življenje na Cesti prijetno.

KS Cesta si je vrsto let prizadevala, da bi uredila vaško jedro z večnamensko dvorano, baliniščem in prostorom za druženje. V letu 2012 je bil na občini sprejet investicijski plan, v letu 2013 podpisana pogodba o brezplačnem prenosu zemljišč iz RS na občino, za kar ima velike zasluge ugledno sodelovanje med vladnimi službami in KS Cesta ter občino. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, izgradnja prve faze projekta pa se je začela v začetku poletja 2014. Večnamenski Dom krajanov Cesta je bil zgrajen do maja 2015. Slovesno odprtje je bilo izvedeno 7. junija 2015, na slovesnosti ob krajevnem prazniku. Sodoben objekt ponuja večnamensko dvorano, manjši večnamenski prostor za druženje in prostore KS Cesta. V objektu so svoj prostor dobili tudi balinarji iz domačega balinarskega kluba. Izvedba druge faza, je pričela v 2017, ko je bil izbran izvajalec del ter z dejansko izgradnjo od aprila do avgusta 2018. Zajemala je pokritje obstoječega štiristeznega balinišča, asfaltiranje parkirišča in prenovo otroškega igrišča. Slovesno odprtje celotnega vaškega jedra je bilo izvedeno 22. septembra 2018.

V prihodnjih letih bi radi na Cesti uredili tudi kanalizacijo in odvajanje zalednih voda ter zgradili severno obvozno pot za dostop do kmetijskih zemljišč nad vasjo. Skupna želja z KS Vipavski Križ pa je projekt ureditve pokopališke infrastrukture z dograditvijo nadstreška za čajno kuhinjo in sanitarije ter prenovo obstoječe kapele. Sodobni trendi pogojujejo tudi ureditev dela pokopališča za žarne pogrebe.