Nepravilnosti pri odlaganju odpadkov

Glede na obvestila krajanov, da prihaja do nepravilnosti pri odlaganju odpadkov v temu namenjena mesta (ekološke otoke), naprošamo vse krajane in uporabnike, da se držijo pravil odlaganja odpadkov. Odpadke je potrebno odložiti v zabojnike, kateri so namenjeni za določeno vrsto odpadkov.
Naprošam, da se vzdržuje čistoča ekoloških otokov in se ne odlaga odpadkov v okolico, ki ni namenjena za odpadke. Prav tako krajane naprošamo, da odgovorno opozarjajo na morebitne nepravilnosti in tako prispevajo k ekološkemu odnosu do svojega kraja.

Zahvaljujemo se vam za skrb do okolja.

Seja Sveta KS Cesta, 13.03.2020

Seja Sveta KS Cesta, 02.03.2020

Seja Sveta KS Cesta, 27.02.2020

Predstavitev izgradnje optičnega omrežja v vasi Cesta

Vabljeni, da se v ponedeljek dne 02.03.2020 ob 17.00 uri udeležite predstavitve izgradnje optičnega omrežja v vasi Cesta.

Ponudila se nam je priložnost, da bomo opremili vas z optično napeljavo, katera se bo izvajala že v letu 2020 zaradi pridobitve sredstev iz strani investitorja Telekom Slovenija. Pomen opremljenosti vasi z optiko je vsestranska;
-povečuje se kvaliteta bivanja,
-ohranja se vrednost objektov in zemljišč,
-ponuja nam možnost izvajanja raznih dejavnosti na domu...

Seja Sveta KS Cesta, 15.01.2020

Voščilo

Vabilo

Seja Sveta KS Cesta, 13.12.2019

Postavitev novoletne smrečice 2019/20

Vabilo

Miklavž 2019

Vabilo

Pages