Nepravilnosti pri odlaganju odpadkov

Glede na obvestila krajanov, da prihaja do nepravilnosti pri odlaganju odpadkov v temu namenjena mesta (ekološke otoke), naprošamo vse krajane in uporabnike, da se držijo pravil odlaganja odpadkov. Odpadke je potrebno odložiti v zabojnike, kateri so namenjeni za določeno vrsto odpadkov.
Naprošam, da se vzdržuje čistoča ekoloških otokov in se ne odlaga odpadkov v okolico, ki ni namenjena za odpadke. Prav tako krajane naprošamo, da odgovorno opozarjajo na morebitne nepravilnosti in tako prispevajo k ekološkemu odnosu do svojega kraja.

Zahvaljujemo se vam za skrb do okolja.

Svet krajevne skupnosti Cesta