Predstavitev izgradnje optičnega omrežja v vasi Cesta

Vabljeni, da se v ponedeljek dne 02.03.2020 ob 17.00 uri udeležite predstavitve izgradnje optičnega omrežja v vasi Cesta.

Ponudila se nam je priložnost, da bomo opremili vas z optično napeljavo, katera se bo izvajala že v letu 2020 zaradi pridobitve sredstev iz strani investitorja Telekom Slovenija. Pomen opremljenosti vasi z optiko je vsestranska;
-povečuje se kvaliteta bivanja,
-ohranja se vrednost objektov in zemljišč,
-ponuja nam možnost izvajanja raznih dejavnosti na domu...

Poleg omenjenih prednosti pa nam zagotavlja, da bomo tudi v bodočnosti imeli možnost sprejemati različne medije in prenose podatkov katere nam bo moderna tehnologija ponujala.

Vabljeni.
Svet Krajevne Skupnost Cesta

Dogodek je objavljen tudi na Facebook-u.