Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe

Krajevna skupnost Cesta namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnino s parcelno številko 1565/7, katastrska občina 2391 Vipavski Križ. Več v priponki.