Obisk župana (15.01.2015)

V četrtek, 15. januarja 2015, je KS Cesta obiskal župan občine Ajdovščina, g. Tadej Beočanin s svojimi sodelavci. Župan se je odzval povabilu KS Cesta, da se seznani z vasjo in načrti investicij, ki jih Svet KS vidi kot najpomembnejše v bližnji prihodnosti. Županu je bila v prostorih KS Cesta najprej predstavljena vas, njena zgodovina, sestava, prebivalstvo, BK Cesta, KŠD Vrnivec in podrobno predstavljen predlog investicij za naslednja štiri leta, ki jih je KS Cesta, skladno z navodili župana predlagala konec lanskega leta. Obisku so prisostvovali tudi podpredsednik KS Cesta, Dominik Pizzoni, občinski svetnik g. Aleksander Lemut, g. Sebastjan Štor – predstavnik BK Cesta, g. Egon Stopar – predsednik KŠD Vrnivec, g. Alber Kravos, ga. Tanja Kebe Fučka in ga. Maja Ambrožič Fučka – projektantki objekta Doma krajanov. Po predstavitvi si je župan s sodelavci ogledal stanje na severni strani vasi, ki jo pesti problematika meteornih vod in neustrezen dostop do kmetijskih parcel. Nato si je župan ogledal gradnjo novega doma krajanov na Cesti. Župan je bil z videnim in slišanim zelo zadovoljen in je poudaril, da vsemu povedanemu ni kaj nasprotovati. Izvedba načrtov pa je pogojena s finančnimi zmožnostmi občine in načrta investicij za naslednja štiri leta, ki ga župan namerava v naslednjih mesecih uskladiti s predsedniki krajevnih skupnosti.

Bogomir Tomažič
predsednik Sveta KS Cesta